Workshop
Emergent Compositions

Emergent Compositions
Workshop by Vera Sofia Mota

25 & 26 May 2019 - 12:00 to 18:00
Circuit Istanbul - www.circuitistanbul.com

Rasimpaşa Mahallesi
Uzun Hafız Sokak No:39
Yeldegirmeni, Kadıköy 34716 Istanbul,
Turkey

--

May 25-26, 2019 (Saturday + Sunday)
12:00-18:00 both days (12 hours)
Price: TRY 800
(Registration and payment are needed by May 10, 2019. Please contact:suzan.d.polat@gmail.com for details.)

Emergent Compositions:
Emergent systems of composition are, for me, time-based reiterative systems which allow the emergence of patterns, orders and a progressive transformation of the materials at work by means of repetition of gestures, movements, actions or behaviours.
These systems can either be found (because already there) or they must be conditioned/created/stimulated, which entails a practice of probing the necessary conditions for emergence.
In this workshop I will propose to work with both models: on a first stage we will work from a given situation and, on a second, we will condition/create together a situation from which we will work on following the same logic.
We will work in rounds and make a break after each exercise to discuss it. At the end we will extend the discussion and compare both models, share our impressions and thoughts about it.
This kind of work demands patience, listening and the acceptance/trust that a state of not knowing can perhaps bring up something interesting and unexpected. We go slowly and together, growing as a collective which emancipates after sometime and finds its own rhythm and way of working.
These exercises are tools for research and art composition.

About Vera Sofia Mota:
Vera Sofia Mota (Espinho, 1982) is a Portuguese artist based in Berlin since 2011. She studied choreography, performance, philosophy and yoga in Portugal, Holland, Germany and India and has been working in these areas. She emphasizes the work with Portuguese choreographer João Fiadeiro and RE.AL in Lisbon during 2006-10, where she did her first creations, and the long-term collaboration with Dutch dramaturge Fransien van der Putt since 2010 in different projects and contexts. Her research project at the MA at ArtEZ in Holland (2014-16) was entitled 'Multiplicity in Practice: Emergent Compositions' - a study of how 'many things' can/do relate ecologically in art and life and how this plurality of relationships can be practiced (political-)ethically and artistically. At the invitation of LIMA Amsterdam and in collaboration with Fransien van der Putt, Vera has been researching the work of video pioneer, visual and performance artist, Nan Hoover (New York, 1931 - Berlin, 2008) since 2015.
www.verasofiamota.com

--

25-26 Mayıs 2019 (Cumartesi + Pazar)
12:00-18:00 her gün (toplam 12 saat)
Price: TRY 800
(Yerinizi kesinleştirebilmemiz için, 10 Mayıs 2019’a kadar kayıt ve ödeme gerekmektedir. Detaylar için, lütfen iletişime geçiniz: suzan.d.polat@gmail.com)

Ortaya Çıkan Kompozisyonlar:
Yeni ortaya çıkan kompozisyon sistemleri, benim için, kalıpların, emirlerin ve hareketlerin, eylemlerin veya davranışların tekrarı yoluyla işteki malzemelerin aşamalı bir şekilde ortaya çıkmasına izin veren zamana dayalı yineleme sistemleridir.
Bu sistemler bulunabilir (çünkü zaten oradadır) veya ortaya çıkmaları için gerekli koşulları oluşturmak adına bir pratik gerekmektedir.
Bu atölyede her iki modelle de çalışmayı önereceğim: ilk aşamada belirli bir durumdan çalışacağız. İkinci aşamada, aynı mantığı izleyerek üzerinde çalışacağımız bir durumu şartlandıracağız / yaratacağız.
Tartışmak için her egzersizden sonra ara vereceğiz. Sonunda tartışmayı genişletip her iki modeli de kıyaslayacağız, izlenimlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşacağız.
Bu tarz bir çalışma sabır, dinleme ve bilmeme durumunun belki de ilginç ve beklenmedik bir şey getirebileceğinin kabulünü / güvenini gerektirir. Yavaş yavaş ve birlikte gidiyoruz, bir süre sonra özgürleşen ve kendi ritmini ve çalışma şeklini bulan bir kolektif olarak büyüyoruz.
Bu alıştırmalar, araştırma ve sanat kompozisyonu için araçlardır.

Vera Sofia Mota hakkında:
Vera Sofia Mota (Espinho, 1982), 2011'den beri Berlin'de yaşayan Portekizli bir sanatçıdır. Portekiz, Hollanda, Almanya ve Hindistan'da koreografi, performans, felsefe ve yoga eğitimi aldı ve bu alanlarda çalışmaktadır. Portekizli koreograf João Fiadeiro ve RE.AL ile 2006-10 yılları arasında Lizbon'da yaptığı çalışmaları vurguladı; burada ilk kreasyonlarını yaptı ve 2010'dan bu yana Hollandalı dramaturj Fransien van der Putt ile uzun vadeli işbirliğini farklı projeler ve bağlamlarda sürdürdü. Hollanda'da ArtEZ'deki Yüksek Lisans'taki araştırma projesi (2014-16), 'Uygulamada Çok Yönlülük: Ortaya Çıkan Kompozisyonlar' başlıklı çalışmadır: “birçok şeyin” sanat ve yaşamda ekolojik olarak nasıl ilişki kurabildiğini ve bu çok yönlü ilişkilerin nasıl yapılabileceğini araştırdı. LIMA Amsterdam'ın davetiyesinde ve Fransien van der Putt ile birlikte Vera, 2015'ten beri video öncüsü, görsel ve performans sanatçısı Nan Hoover’ın (New York, 1931 - Berlin, 2008) çalışmalarını araştırıyor.
www.verasofiamota.com

 

 

 

 

 

© Vera Sofia Mota 2018